De Hero Round Table Conferentiereeks

Hero Round Table conferenties

Deze internationale conferentiereeks brengt sprekers uit de hele wereld samen om gemeenschappen in actie te laten komen. In twee dagen worden de aanwezigen met korte lezingen en workshops door experts en mensen uit de praktijk meegenomen in de verhalen van “everyday heroes”. De conferentiereeks is er op gericht mensen van verschillende achtergronden maar met dezelfde motivaties samen te brengen en tot nieuwe ideeën te laten komen. Lees meer op www.heroroundtable.com

HRT Nijmegen - 2 & 3 april 2016, Radboud Universiteit Nijmegen

De Hero Round Table conferentie in het voorjaar van 2016 heeft als katalysator gewerkt voor het ontstaan van Hero Town NL. De organisator van de conferentie, vrijwilligers die meehielpen en bezoekers die geïnspireerd raakten tijdens de conferentie hebben samen de basis gelegd voor onze stichting. Bekijk het event op http://heroroundtable.com/netherlands-2016 

Hero Round Table London - 12 & 13 mei 2017

Na het succes in Nijmegen en de opstart van stichting Hero Town NL hebben wij ons steentje bijgedragen aan de conferentie in London. Hero Town NL gaf een workshop in het starten van een non-profit initiatief, waarbij we de deelnemers die hun eigen initiatief wilden opstartten meenamen in onze reis van idee tot uitvoering en de obstakels en de leerpunten die we tegenkwamen. http://heroroundtable.com/london

Hero Round Table conferentiereeks in cijfers

De HRT conferentiereeks wordt sinds 2015 over heel de wereld gehouden. Initiatiefnemer Matt Langdon organiseert de reeks met hulp van een vast team en een lokale organisatie voor ieder evenement. De reeks is mede gebaseerd op het werk van professor Philip Zimbardo, bekend van het Stanford Prison experiment. Zimbardo schreef het boek The Lucifer Effect, over waarom goede mensen in staat zijn tot slechte acties. De laatste jaren zet Zimbardo zich in op het gebied van Heldengedrag: hoe zorgen we ervoor dat de omstandigheden waarin mensen zich bevinden stimuleren tot prosociaal gedrag en dat gewone mensen uitzonderlijke dingen doen voor elkaar? Dit is een centraal thema dat op diverse manieren terugkomt in de conferentie.

0
Aantal conferenties sinds 2015
0
Bezoekers HRT Nijmegen over 2 dagen
0
Sprekers HRT Nijmegen
0
Sponsoren HRT Nijmegen