Privacy statement Stichting Hero Town NL

Bij Stichting Hero Town NL (hierna: Hero Town NL) waarderen we het vertrouwen dat je in onze organisatie stelt en informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, in het bijzonder als het kinderen onder 16 jaar betreft. Daarom worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de relevante regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met behulp van dit privacy statement maken wij je graag duidelijk waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe wij privacy borgen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Hero Town NL is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de gegevens die met ons worden gedeeld. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, met als doel om de privacy van persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. Hero Town NL staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende gegevens:

Stichting Hero Town NL
Hooglandstraat 188
3036 PR Rotterdam
KvK-nummer.: 67779379

Redenen verwerking van je persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt, je bij ons aanmeldt als vrijwilliger of donateur of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens.

Hero Town NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We registreren hierbij alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

We registreren persoonsgegevens met de volgende redenen:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van onderzoek naar onze doelgroepen en het meten van
  de effectiviteit van onze programma’s;
 • voor het uitvoeren van acties en projecten.

Verder gebruiken wij je persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van donateurs, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Hero Town NL te vergroten, en om je te informeren over onze activiteiten.

Uiteraard houden we graag rekening met je voorkeur om wel of niet benaderd te worden door ons. Als je je wilt uitschrijven voor de e-mail nieuwsbrief, dan kun je dat in de e-mailvoorkeuren onderaan de nieuwsbrief aangeven. Voor andere verzoeken kun je een e-mail sturen naar: privacy@herotown.nl of per post een briefje onder vermelding van ‘privacyverzoek’ naar Stichting Hero Town NL, Hooglandstraat 188, 3036 PR Rotterdam.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Hero Town NL alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de volgende wettelijke grondslagen geldt:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale
  verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of
  andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Hero Town NL, waarbij zij
  erop let dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Hero Town NL,
  bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van gegevens van donateurs, of ondersteuning daarvan;
 • het verzorgen en verbeteren van de website (zie hieronder bij Website en
  Cookies).

Website en Cookies

Op de website van Hero Town NL worden bezoekersgegevens onder andere bijgehouden in de vorm van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat. Een cookie bevat gegevens die het mogelijk maken je te herkennen als bezoeker en een aantal functionaliteiten op de website aan te passen zodat het gebruiksgemak groter wordt. Zo kunnen wij je voorkeuren vastleggen met behulp van je klikgedrag. Hiervoor vragen wij expliciet toestemming de eerste keer dat je onze website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser het gebruik van cookies uitschakelen, zodat wij deze gegevens niet op kunnen slaan. De website zal dan gewoon blijven werken, misschien iets minder gebruiksvriendelijk dan dat je gewend bent.

Naast cookies bewaren we ook bezoekgegevens door jouw klikgedrag te koppelen aan je IP-adres, zo slaan we bijvoorbeeld de meest aangeklikte links op de pagina op. Dit doen we om de website inrichting te kunnen optimaliseren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om relevante informatie te tonen voor de verschillende doelgroepen die de website bezoeken, zoals informatie speciaal voor studenten of voor docenten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Hero Town NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze fysieke en digitale opslagruimtes zijn beveiligd tegen gebruik door niet gemachtigde personen.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het delen van jouw persoonsgegevens garandeer jij dat deze juist en volledig zijn. Daarom kan Hero Town NL jou bij het meedelen van onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief toegang tot (delen van) de website ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Hero Town NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de regelgeving vereist.

Jouw privacyrechten

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun jij deze te allen tijde intrekken.

Stuur je verzoeken of vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken naar privacy@herotown.nl of per post onder vermelding van ‘privacyverzoek’ naar Stichting Hero Town NL, Hooglandstraat 188, 3036 PR Rotterdam. Je ontvangt zo snel mogelijk een bericht van ons terug.

Ben je niet tevreden met het antwoord van Hero Town NL?
Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens? Ga dan naar wetten.overheid.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Dit betekent dat ons Privacy Statement op elk moment kan worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds ons actuele Privacy Statement vinden.

Laatste update: 14 november 2018