Hulp kunnen bieden bij ongelukken, sterk (in je schoenen) kunnen staan, voor elkaar op durven komen, en op die manier een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.