Echt een heel waardevol en leuk project.

Over het Nieuwe Helden ProjectLerares groep 7

Eigenlijk ben je nooit alleen als je iemand helpt, want met diegene die je helpt vorm je gelijk een nieuwe groep.

Over het Nieuwe Helden ProjectGijs, 10 jaar - leerling uit groep 8 van een deelnemende basisschool

Een held is eigenlijk iemand die het heel normaal vindt om te helpen!

Over het Nieuwe Helden ProjectNova, 11 jaar - Leerling groep 8 van een deelnemende basisschool

Heerlijk om zelf te kunnen observeren en ook andere dingen te kunnen doen. Heel fijn. Het was een cadeautje, belangrijk en leuk om erbij te zijn om ook uit te kunnen dragen tijdens de week.

Over het Nieuwe Helden ProjectLerares groep 7/8

Hulp kunnen bieden bij ongelukken, sterk (in je schoenen) kunnen staan, voor elkaar op durven komen, en op die manier een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Over het Nieuwe Helden ProjectLeraar groep 8

Je ziet de kinderen op een hele andere manier. Ze worden uitgedaagd om bepaalde grenzen over te gaan en dan zie je soms verrassend gedrag. Dat zie je omdat je eens achter in de klas kunt gaan zitten. Als je voor de klas staat zie je dat lang niet zo snel allemaal.

Over het Nieuwe Helden ProjectLeraar groep 8