Olav de Maat

Voorzitter Hero Town NL & meetup leider Hero Town Roadshow

Sociaal psychologisch organisatieadviseur & schrijver

Michelle Siemons

Secretaris Hero Town NL & meetup leider Hero Town Roadshow

Gedragswetenschapper

Penningmeester Hero Town NL
Martijn Euverman

Penningmeester - Hero Town NL

Robin Wuyts

Onderzoek & conceptontwikkeling

Gedragswetenschapper

Manon Peperkoorn

Projectcoördinator & meetup leider Hero Town Roadshow

Projectleider, coach & trainer

Zef Schütt

Gezondheidspsycholoog

Jana Sangen

Gedragswetenschapper

Jorit Smits

Gedragswetenschapper

Mascha Westgeest

Trainer Nieuwe Helden

Communicatiewetenschapper

Eva de Vaan

Trainer Nieuwe Helden

Marketing, communicatie & content strategie