Anbi-stichting

Stichting Hero Town NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Naam van de instelling

Stichting Hero Town NL
KVK nummer: 67779379
RSIN: 857170703

Contactgegevens

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Stichting Hero Town NL heeft zichzelf ten doel gesteld heldhaftige daden in de maatschappij te stimuleren.

Stichting Hero Town NL tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van trainingen die Heldhaftig gedrag stimuleren en direct in de praktijk brengen;
  • een (online) platform aanbieden waarin de kennis en de opdrachten uit de trainingen kosteloos worden aangeboden.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur samenstelling

Sinds mei 2020 worden de functies van het stichtingsbestuur bekleed door:

  1. Olav de Maat (voorzitter)
  2. Jana Sangen (penningmeester)
  3. Michelle Siemons (secretaris)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij zetten zich vrijwillig in voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze zal nooit meer bedragen dan genoemd in het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 21 januari 2009 en worden vastgelegd in een reglement met algemene stemmen genomen besluit.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Vanaf de start van onze stichting in januari 2017 ligt de nadruk bij de ontwikkeling van onze educatieprogramma’s. Meer informatie over de geplande activiteiten vind je op de homepagina van deze website.

Financieel jaarverslag

Onder het kopje documenten (hieronder) treft u een link naar de jaarrekeningen uit het jaar 2017, 2018, 2019 en het ANBI formulier met het beleidsplan en de jaarrekening van 2020.