Wat We Doen

De wereld zit vol uitdagingen waarbij we anderen kunnen helpen. Denk hierbij aan een klasgenoot die gepest wordt of een drenkeling die in de gracht is gevallen. Veel mensen willen graag helpen in zo’n situatie, maar vinden het moeilijk in actie te komen. Regelmatig gedragen we ons daarom als passieve omstanders of handelen we niet adequaat in moeilijke situaties. Voor dit soort gevallen is HeroTown NL de schakel tussen willen en kunnen handelen.

Door het geven van trainingen en organiseren van evenementen leert Hero Town NL Nederland hoe ze volwaardige burgers kunnen zijn. Een burger die niet alleen sterk in zijn schoenen staat, maar ook andere in hun kracht zet: Het aanspreken van een luidruchtig persoon in een stiltecoupe, in een boom klimmen om de vlieger van een kind eruit te halen of  een manager wijzen op diens aggressieve communicatiestijl. Onze activiteiten zijn van invloed op de alledaagse complexe uitdagingen en geeft mensen handvatten die nodig zijn voor actief burgerschap.

Op dit moment ligt de nadruk voornamelijk op het Nieuwe Helden programma. In dit lesprogramma worden kinderen voorbereid op de maatschappelijke en morele uitdagingen die de 21 ste eeuw met zich meebrengt. Door het volgen van 5 leuke en leerzame en lessen worden kinderen opgeleid tot de helden van morgen. Hiermee voorzien we ze van gereedschap waar ze de rest van hun leven wat aan hebben.

Maar niet alleen kinderen zijn gebaat bij deze trainingen, volwassenen uiteraard ook. Daarom kan je In de toekomst nog veel meer verwachten van HeroTown NL. Wij zijn erop uit een maatschappelijk breed programma uit te zetten, waardoor iedereen de barrieres kan overkomen die hen tegenhoudt heldendaden te verrichten. Door Interventies bij overheidsinstanties, workshops in buurthuizen en lezingen bij bedrijven, zal op den duur heel Nederland weten wat het is om een held te zijn.

Brochure Nieuwe Helden Programma