Hoe Hero Town NL is ontstaan 

Hero Town NL is voortgekomen uit de Hero Round Table conferentie die in april 2016 in Nijmegen is gehouden. Eén van de sprekers op de conferentie was professor Philip Zimbardo, een sociaal-psycholoog die bekend werd met zijn Stanford gevangenisexperiment in 1971. Daarin legt de sociaal-psycholoog de basis voor zijn theorie dat gedrag op enig moment vooral wordt bepaald door externe factoren van dat moment en dus veel minder door persoonlijke achtergrond en karakter. Goed handelen in kritieke situaties kan dus in belangrijke mate worden aangeleerd, zo stelt Zimbardo.

‘Een geruststellend en hoopvol idee’, vinden enkele Nijmeegse studenten. Zimbardo inspirieert hen, samen met enkele andere sprekers op de Hero Round Table conferentie, om een eigen helden-initiatief te starten in Nederland.

Wie zijn Hero Town NL

Het HeroTown initiatief is van start gegaan met een 11-koppig team. Deze mensen hebben de basis gelegd waar nu op wordt voortgebouwd. Op dit moment werkt een bruisende mix van nieuwe enthousiastelingen en wijze oprichters verder aan het verspreiden van het gedachtegoed van Zimbardo.

Het team

De Stichting

Visie

Onze visie is inzetten op de puurste vorm van actief burgerschap: heldhaftig gedrag. Daarmee trachten wij een samenleving mogelijk te maken met een optimale sociale betrokkenheid. Wij hebben de overtuiging dat dit een noodzakelijke factor is in het creëren van een betere leefomgeving voor iedereen, lokaal en globaal.

Missie

Stichting Hero Town NL activeert, ondersteunt en stimuleert rechtstreekse maatschappelijke pro-activiteit. Hero Town NL traint mensen in heldhaftig gedrag en zet hen direct aan tot actie door praktische handvatten te geven voor het uitvoeren van kleine en grote heldendaden. Stichting Hero Town NL leidt mensen daarmee op tot actieve burgers, die niet wegkijken of wachten tot iemand anders tot actie overgaat, maar die zelf zorg dragen voor hun medemens. Door het bieden van programma’s met een sterke wetenschappelijke basis en de actieve aard van de trainingen, is zowel de inhoud van het programma, als de effectiviteit van hoge kwaliteit.

ANBI-status

Hero Town NL beschikt over een ANBI status.
Kijk voor meer informatie en documenten op deze pagina.