Hero Town NL zorgt direct voor een positieve gedragsverandering waardoor het algemeen welzijn, van zowel elk individu als het geheel waar deze deel van uitmaakt, wordt vergroot. Positieve veranderingen bewerkstelligen in onze maatschappij kost tijd en inzet. Elke bijdrage, hoe klein of groot ook, is er één die de beweging naar een sociaal bewuste en alledaags heldhaftige maatschappij versterkt.

 

“Er zit een held in iederéén! Deze innerlijke kracht kost moeite om te bevrijden; heldhaftigheid vereist oefening en training. Je hoeft niet te wachten op de juiste situatie voor een grote, heroïsche daad. Je kunt dagelijks kleine heldendaden verrichten. Dagelijks oefenen met kleine heldendaden is de juiste voorbereiding voor heldengedrag in meer uitdagende situaties als deze zich voordoen, zoals het redden van een leven als iemand door het ijs zakt.”

 

Vanuit de overtuiging dat iedereen het in zich heeft om een held te zijn als de situatie daar om vraagt, wil Hero Town NL door middel van trainingen, evenementen en heel veel oefenen iedereen de mogelijkheid geven om een held te zijn.

 

De stichting opereert met een team van gedragswetenschappers vanuit een psychologische achtergrond. Op deze wijze versterkt stichting Hero Town NL goed burgerschap; zorg hebben voor jezelf en elkaar, en bevordert zodoende niet alleen het individuele welzijn, maar tevens die van de gemeenschap.

Wil je op de hoogte blijven?