Hero Town NL

Volgens Hero Town NL zijn de meeste helden gewone mensen. Een held is gewoon iemand die helpt wanneer dat nodig is. Soms is het moeilijker om te hulp te schieten, omdat je niet weet wat je moet doen, of omdat je een persoonlijk risico loopt. Bijvoorbeeld als je tegen de groep in gaat om voor het buitenbeentje op te komen. Of een andere mening laat horen dan de rest. Je loopt het risico dan zelf het mikpunt te worden. Daarom blijven veel mensen maar toekijken wanneer anderen worden buitengesloten.

Hero Town NL maakt mensen bewust van hoe ze zich ongemerkt laten beïnvloeden door hun omgeving. Zodat ze steviger in hun schoenen staan en vanuit eigen waarden kunnen blijven handelen.

Hero Town NL werkt op basis van feiten. We verzorgen programma’s, events en platforms voor scholen en andere organisaties. Daarbij gebruiken we wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit de praktijk om leerlingen, sporters, medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen. Zodat mensen – jong en oud – zelf de meester zijn over de situatie, en niet andersom.

Hero Town NL maakt mensen bewust van hoe ze zich ongemerkt laten beïnvloeden door hun omgeving. Daardoor staan ze steviger in hun schoenen en zijn ze beter in staat om vanuit eigen waarden te blijven handelen. Hero Town NL werkt op basis van wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit de praktijk. De stichting verzorgt programma’s, evenementen en een platform voor scholen en andere organisaties. Aan de hand van psychologische theorieën en technieken worden leerlingen, sporters, medewerkers en vrijwilligers ondersteund. Met als doel dat ze zelf de meester zijn over de situatie, en niet andersom.

“Iedereen, groot of klein, is in staat om het verschil te maken wanneer zich een noodsituatie voordoet. Het enige wat vaak ontbreekt, is de kennis wat te doen en de durf om tot actie over te gaan.”