Handel naar jouw

                           innerlijk kompas

Hoe Hero Town NL is ontstaan 

Hero Town NL is voortgekomen uit de Hero Round Table conferentie die in april 2016 in Nijmegen is gehouden. Eén van de sprekers op de conferentie was professor Philip Zimbardo, een sociaal-psycholoog die bekend werd met zijn Stanford gevangenisexperiment in 1971. Daarin legt de sociaal-psycholoog de basis voor zijn theorie dat gedrag op enig moment vooral wordt bepaald door externe factoren van dat moment en dus veel minder door persoonlijke achtergrond en karakter. Goed handelen in kritieke situaties kan dus in belangrijke mate worden aangeleerd, zo stelt Zimbardo.

‘Een geruststellend en hoopvol idee’, vinden enkele Nijmeegse studenten. Zimbardo inspirieert hen, samen met enkele andere sprekers op de Hero Round Table conferentie, om een eigen helden-initiatief te starten in Nederland.

Wie zijn Hero Town NL

Het HeroTown initiatief is van start gegaan met een 11-koppig team. Deze mensen hebben de basis gelegd waar nu op wordt voortgebouwd. Op dit moment werkt een bruisende mix van nieuwe enthousiastelingen en wijze oprichters verder aan het verspreiden van het gedachtegoed van Zimbardo.

Het team

De Stichting

Visie

Onze visie is inzetten op de puurste vorm van actief burgerschap: heldhaftig gedrag. Daarmee trachten wij een samenleving mogelijk te maken met een optimale sociale betrokkenheid. Wij hebben de overtuiging dat dit een noodzakelijke factor is in het creëren van een betere leefomgeving voor iedereen, lokaal en globaal.

Missie

Stichting Hero Town NL activeert, ondersteunt en stimuleert rechtstreekse maatschappelijke pro-activiteit. Hero Town NL traint mensen in heldhaftig gedrag en zet hen direct aan tot actie door praktische handvatten te geven voor het uitvoeren van kleine en grote heldendaden. Stichting Hero Town NL leidt mensen daarmee op tot actieve burgers, die niet wegkijken of wachten tot iemand anders tot actie overgaat, maar die zelf zorg dragen voor hun medemens. Door het bieden van programma’s met een sterke wetenschappelijke basis en de actieve aard van de trainingen, is zowel de inhoud van het programma, als de effectiviteit van hoge kwaliteit.

Founding partner

Madurodam Kinderfonds

Madurodam is het leukste én meest leerzame park van Nederland. Het park inspireert haar bezoekers met de grote verhalen van Nederland, in de vorm van activiteiten, miniaturen en overdekte attracties. In Madurodam vind je verhalen over daadkracht en vrijheidsdrang. Het park is meer dan alleen een themapark: jaarlijks schenkt zij haar opbrengsten aan projecten die kinderen inspireren een goed mens te zijn. Het doel hiervan is kinderen stimuleren om verbinding te maken met anderen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Door als kind klaar te staan voor mensen in je omgeving, ben je van grote betekenis voor de samenleving. Zo maken we samen Nederland mooier.

De aanpak van Stichting Hero Town NL sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van Madurodam. Hero Town NL stimuleert proactief gedrag bij kinderen en jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Wij inspireren hen om dagelijks ‘heldendaden’ te verrichten met het Nieuwe Helden project. Een heldendaad kan groot, maar ook klein zijn, zoals het dragen van boodschappen voor iemand die slecht ter been is. Of het betrekken van een klasgenoot die minder goed in de groep ligt. Deze kleine gebaren maken het dagelijkse leven mooier en bereiden ons tegelijkertijd voor op grotere heldendaden in de toekomst.

Madurodam Kinderfonds

Partners & friends

Het Nederlandse Rode Kruis

Stichting Hero Town NL en het Nederlandse Rode Kruis werken samen in les 5 ‘Eerste Held Bij Ongelukken’. In deze les, die onderdeel is van het 5-delige lesprogramma ‘Nieuwe Helden’, worden de stappen besproken die van belang zijn bij het toepassen van eerste hulp en 112 bellen. Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat kinderen kennis hebben van het geven van eerste hulp, zodat ze op de juiste manier kunnen én durven handelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen dat belang zelf ook inzien: maar liefst 96% van de kinderen vindt het belangrijk om te weten wat ze moeten doen wanneer iemand gewond raakt. De les ‘Eerste Held bij Ongelukken’ is ontwikkeld voor het basisonderwijs en voldoet aan de Nederlandse EHBO-richtlijnen.

Het Nederlandse Rode Kruis

Teamweek

Teamweek helpt Hero Town NL met planning, organisatie en projectmanagement door kosteloos haar diensten beschikbaar te stellen.

Teamweek

Hero Round Table conferentie

Deze internationale conferentiereeks heeft in het voorjaar van 2016 een groep mensen enthousiast gemaakt om in Nederland aan de slag te gaan met het Heldengedachtegoed. Het resultaat: Stichting Hero Town NL

Hero Round Table conferentie

Heroes & Friends

Via het platform van Heroes & Friends kunnen nieuwe initiatieven de steun zoeken die zij nodig hebben bij hun project. Hero Town NL gebruikt het platform om te zoeken naar hulp bij onze projecten.

Heroes & Friends

Stichting Young Impact

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Dat zij de energie en het talent hebben om impact te maken. Impact op anderen, de wereld en henzelf. Grote impact start met een kleine beweging. Het enige wat ze nodig hebben is een vonk, dat kleine beetje energie dat ambitie en talent in beweging zet. Wij zijn die vonk, we start something. Wij zijn Young Impact.

Young Impact

Toon je Kracht

Toon Bonarius is onze gepassioneerde -en ervaren zelfverdedigingsexpert die de vierde les van ons scholenprogramma geeft: een les ‘sociale zelfverdediging’. Door Toon Je Kracht krijg je zelfvertrouwen, wetende dat je grenzen kunt stellen, situaties kunt de-escaleren en jezelf, waar nodig, kunt verdedigen. Daarbij word je er ook nog fit van; oftewel… Toon je kracht!

Toon je Kracht

BUUR

Wijkplaats BUUR in de Nijmeegse wijk Brakkenstein is de vaste ontmoetingsplek en overleglocatie voor Stichting Hero Town NL. De vergaderruimte en overige faciliteiten worden kosteloos ter beschikking gesteld aan onze stichting.

BUUR

Shapers

Shapers is onze partner bij het ontwikkelen van de digitale leeromgeving en de huisstijl van Nieuwe Helden. Zij ontwerpen de content, adviseren over de leermethoden en verzorgen de technische realisatie van www.nieuwehelden.org.

Shapers

ANBI-status

Hero Town NL beschikt over een ANBI status.
Kijk voor meer informatie en documenten op deze pagina.